Preskočiť na obsah

Odpadové hospodárstvo

Obec Župčany zabezpečuje svojim obyvateľom zber a vývoz týchto druhov odpadu:

  • Komunálny zmesový odpad
  • Komunálny triedený odpad
    • plasty, nápojové kartóny (tzv. „tetrapaky“), kovy
    • sklo
    • papier a kartóny

Likvidácia bio-odpadu v súčasnosti prebieha na súkromnej úrovni v domácich kompostoviskách. V budúcnosti plánujeme zaviesť zber a vývoz aj tohto druhu odpadu.

V súčasnosti je veľmi populárna koncepcia nulového odpadu, tzv. „ Zero Waste“. O tejto téme sa môžete dozvedieť viac tu.  

Informácie o termínoch vývozu komunálneho zmesového a triedeného odpadu nájdete v kategórii „Kalendár zberu odpadu“ na obecnej stránke, prípadne Vás na nich upozorní mobilná aplikácia „Župčany“, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť do svojho telefónu. Vývoz komunálneho dopadu je realizovaný spoločnosťou KOSIT a.s., ktorú je možné v prípade potreby kontaktovať na bezplatnom telefónnom čísle 0800 156 748.

Zberné kontajnery nachádzajúce sa na ploche pri Kultúrnom dome, slúžia na zber odpadu, ktorý je vyprodukovaný na Obecnom úrade, v Kultúrnom dome a v rámci prác súvisiacich s údržbou obce. Prosíme obyvateľov, aby do týchto kontajnerov nevhadzovali odpad pochádzajúci z ich domácností. Ďakujeme za pochopenie.