Preskočiť na obsah

Obecná knižnica

Jej počiatky siahajú až do roku 1973, kedy nám Miestna ľudová knižnica začala ponúkať k zapožičaniu nielen zväzky kníh, ale aj noviny či časopisy. Miesto knihovníka v tomto čase patrilo pánovi Bartolomejovi Hudáčekovi a sídlo predstavovala budova MNV v Župčanoch.

Počas 50 rokov prešla knižnica rôznymi zmenami. Jednou z nich bola zmena vo vedení, kde 2. júla 2012 toto miesto obsadila vtedajšia kronikárka obce Jana Harčárová. K 28. februáru 2018 knižnica evidovala 66 čitateľov a 4114 zväzkov kníh, z toho 2125 kníh pre deti.

Ku dňu 11. 12. 2023 máme vyše 100 čitateľov a niekoľko desiatok nových kníh. Keďže knižnica v Župčanoch momentálne prechádza zmenami a modernizáciou, nedovolíme si uviesť počet kníh, ktorými disponuje. Snažíme sa vyhovieť potrebám našich čitateľov a na základe ich prianí dopĺňame tituly, ktoré v našej knižnici absentujú.

Okrem modernizácie došlo aj k rozšíreniu personálu a v marci 2023 sme privítali novú posilu v obecnej knižnici, Viktóriu Ružbarskú, ktorá pomáha pri modernizácii, ale taktiež tvorí program pre deti a mládež. V spolupráci so sponzormi vytvorila detský kútik, ktorý slúži deťom v predškolskom veku. Pre školákov sú k dispozícii besiedky, workshopy a iné aktivity podľa programu, ktorý dávame vedieť vopred na našom facebookovom profile Knižnica Župčany.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090057439915

Obecná knižnica Župčany

Župčany 97 (oproti farskému úradu)

Výpožičný čas

Pondelok 15:00 – 17:00