Preskočiť na obsah

Komisie Obecného zastupiteľstva

Komisia školstva, mládeže, športu a kultúry

Predseda – MÁRIA GERMUŠKOVÁ

Členovia:
Z radov poslancov:

 • TOMÁŠ DULIN
 • JOZEF FERENC

Z radov neposlancov

 • TOMÁŠ FIAMČIK
 • PhDr. MARTINA KREMPASKÁ
 • RENÁTA KOĽŠOVSKÁ

Komisia ochrany verejného poriadku

Predseda – PHDR. JAROSLAV ŠTIAVNICKÝ

Z radov poslancov:

 • MILAN NOVOTNÝ
 • JOZEF KUCHÁRIK
 • JOZEF FERENC

Komisia finančných a sociálnych vecí

Predseda – ING. KATARÍNA HUDÁKOVÁ

Členovia:
Z radov poslancov:

 • MÁRIA GERMUŠKOVÁ
 • MICHAL MOLNÁR

Z radov neposlancov:

 • ING. KAROL MICHALIK
 • ING. MARCELA ONDRIOVÁ

Komisia výstavby, ochrany životného prostredia a krajinnej architektúry

Predseda – ING. STANISLAV GERMUŠKA

Členovia:
Z radov poslancov:

 • MICHAL MOLNÁR
 • TOMÁŠ DULIN

Z radov neposlancov:

 • ING. ARCH. ZUZANA MIHAĽOVÁ
 • ŠTEFAN ONOFREJ
 • MARTIN KREMPASKÝ

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda – JOZEF KUCHÁRIK

Členovia:
Z radov poslancov:

 • MILAN NOVOTNÝ
 • JOZEF FERENC