Preskočiť na obsah

Únia žien Slovenska v Župčanoch

Únia žien Slovenska je nepolitické, dobrovoľné združenie žien pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

Únia žien Slovenska je nástupníckou organizáciou Slovenského zväzu žien, pričom do novembra v roku 1997 pôsobila pod názvom Demokratická únia žien Slovenska.

Základným programovým cieľom Únie žien Slovenska a jej organizačných jednotiek,  je zabezpečiť všestranný osobnostný, vzdelanostný a kultúrny rozvoj ženy, zlepšenie jej postavenia v spoločnosti, vytvorenie priestoru pre jej plnohodnotnú sebarealizáciu v rodinnom, ekonomickom, politickom a spoločenskom živote. Taktiež aktivizovať ženy k spoluúčasti na verejnom živote štátu, miest a obcí a zapájania sa do podnikateľských, charitatívnych a dobrovoľníckych aktivít, rozvíjať vlastenecké cítenie žien, úctu ku kultúrnemu dedičstvu a ľudovým tradíciám v mieste ich bydliska.

Združuje všetky ženy bez rozdielu veku, postavenia, politickej či náboženskej príslušnosti.

Základná organizácia Únia žien Slovenska v Župčanoch (ZO ÚŽS) pôsobí od roku 2005, zakladateľky sú pani I. Kundriková, M. Rusinková a Z. Trojanová. Členky výboru boli: I. Kundriková, R. Koľšovská, M. Kľagová, I. Lipjancová, Ľ. Martonová, Z. Trojanová, M. Rusinková.

Súčasnou predsedníčkou ZO ÚŽS v Župčanoch je Renáta Koľšovská.  Výbor tvorí: M. Rusinková, M. Mitrová, J. Vaľková, Z. Dancaková, Z. Trojanová, M. Koľšovská, A. Petrenková, C. Novotná.

Únia žien má dobré vzťahy s obecným úradom, kde starosta obce vie vždy pomôcť a vyjsť v ústrety. Od roku 2008 spolupracuje s Národnou Transfúznou stanicou v Prešove a organizuje trikrát v roku dobrovoľný odber krvi. Členky ZO ÚŽS v Župčanoch sa stretávajú pri rôznych príležitostiach, akciách a aj súťažiach.

Každý rok sa organizujú obľúbené jednodňové výlety, športový deň na chate Srnka a brigády. Rok sa ukončí príjemným predvianočným posedením.

Únia žien združuje ženy, snaží sa aby sa ženy vo voľnom čase stretávali a odreagovali od každodenných povinností. ZO ÚŽS v Župčanoch má 85 členiek a dvere má otvorené pre každú novú členku ktorá sa rozhodne vstúpiť medzi nás :).

https://www.facebook.com/profile.php?id=61550597955341
Zatiaľ tu nie sú žiadne príspevky.

Zobraziť všetky únia žien / únia žien