Preskočiť na obsah

Mapový portál obce

Obec Župčany pripravila pre svojich obyvateľov a návštevníkov mapový portál, ktorý poskytuje komplexné a prehľadné informácie o obci – o umiestnení inštitúcií, verejných aj súkromných budov, voľnočasovo a kultúrne atraktívnych miest. Taktiež si môžete prostredníctvom tohto mapového portálu vyhľadať adresy v obci a aktuálne informácie o parcelách, vlastníckych vzťahoch, či vyobrazenie územného plánu obce Župčany.

Práca s mapovým portálom nie je náročná. Prinášame vám jednoduchý návod na jeho obsluhu.

1. Otvorenie mapového portálu

Prístup k mapovému portálu nájdete na stránke https://mobec.sk/zupcany#base.

Po načítaní sa zobrazí mapa obce, v ľavom hornom rohu sa nachádza lišta s nástrojmi – vyhľadávanie, vrstvy, nástroje.

2. Práca s mapou

Ikona „vyhľadávanie“ (symbol lupy) v ľavom hornom rohu umožňuje vyhľadávanie adries podľa popisného čísla domu. Na mape sa následne zobrazí umiestnenie domu s danou adresou.

Tiež je možné si na mape vyhľadať jednotlivé miesta v obci. Po kliknutí na príslušný bod na mape a následnom kliknutí na názov miesta, sa zobrazia doplňujúce informácie.

Pod ikonou „vyhľadávanie“ sa nachádza ikonka „vrstvy“ (symbol štvorcov), po jej otvorení sa zobrazí menu s možnosťou zvoliť si rôzne spôsoby zobrazenia mapy obce. Kliknutím na symbol oka pri jednotlivých možnostiach sa aktivuje alebo deaktivuje dané zobrazenie.

Kliknutím na symbol 3 bodov vedľa názvu položky z menu, môžete meniť intenzitu zobrazenia a taktiež zobraziť legendu slúžiacu k popisu jednotlivých symbolov použitých v konkrétnej mape.

Poslednou ikonou je ikona “nástroje“. Vďaka nej je možné získavanie súradníc, meranie plochy a dĺžky na mape a tlač zvoleného vyobrazenia mapy a údajov.