Preskočiť na obsah

E-Múzeum

Na tejto stránke Vám predstavujeme pamiatky, ktoré sú súčasťou duchovného a materiálneho kultúrneho dedičstva Obce Župčany, zdrojom identity, vzdelanosti, historického vedomia a vlastenectva občanov. Obec Župčany má čím zaujať, ukrýva sedem národné kultúrne pamiatky s cezhraničným dosahom, ktorý bude mať pozitívny vplyv na rozvoj prihraničných regiónov. Kultúrne dedičstvo Obce Župčany, to jedinečné a nenahraditeľné bohatstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia, predstavuje svojou hodnotou pomyselnú štafetu, ktorú by sme mali odovzdať nasledujúcim generáciám. Je našou zodpovednosťou, v akom rozsahu a stave toto bohatstvo našim potomkom zanecháme.

Na tej stronie przedstawiamy Państwu zabytki, które są częścią duchowego i materialnego dziedzictwa kulturowego gminy Župčany, źródła tożsamości, edukacji, świadomości historycznej i patriotyzmu mieszkańców. Miejscowość Župčany ma coś do przyciągania, kryje w sobie siedem narodowych zabytków kultury o zasięgu transgranicznym, co pozytywnie wpłynie na rozwój regionów przygranicznych.
Dziedzictwo kulturowe gminy Župčany, wyjątkowe i niezastąpione bogactwo pozostawione nam przez naszych przodków, jest wyimaginowaną pałką o wartości, którą powinniśmy przekazać przyszłym pokoleniom. To do nas należy odpowiedzialność, w jakim stopniu i pod jakim warunkiem pozostawimy to bogactwo naszym potomkom.