Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Mária Germušková

Zástupkyňa starostu obce

maria.germuskova@zupcany.sk

Tomáš Dulin

Poslanec obecného zastupiteľstva

tomas.dulin@zupcany.sk

Jozef Ferenc

Poslanec obecného zastupiteľstva

jozef.ferenc@zupcany.sk

Ing. Stanislav Germuška

Poslanec obecného zastupiteľstva

stanislav.germuska@zupcany.sk

Ing. Katarína Hudáková

Poslankyňa obecného zastupiteľstva

katarina.hudakova@zupcany.sk

Jozef Kucharik

Poslanec obecného zastupiteľstva

jozef.kucharik@zupcany.sk

Michal Molnár

Poslanec obecného zastupiteľstva

michal.molnar@zupcany.sk

Milan Novotný

Poslanec obecného zastupiteľstva

milan.novotny@zupcany.sk

PhDr. Jaroslav Štiavnický

Poslanec obecného zastupiteľstva

jaroslav.stiavnicky@zupcany.sk