Preskočiť na obsah

Poplatky za služby

Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Župčany

Podľa § 43 Občianskeho zákonníka a § 3 odst.1 zákona NHR SR č.18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov

Vyhlásenie relácie v obecnom rozhlase

PoložkaCena
Vyhlásenie v rozhlase počas pracovnej doby5€ / 1 hlásenie
Vyhlásenie mimo pracovnej doby a cez víkend100 % príplatok / 10€
Hlásenie jubilantom10€ / hlásenie

Prenájom nehnuteľných vecí

Prenájom verejného priestranstva

PoložkaCena
V centre obce, park10€
predajca5€

Prenájom kultúrnej miestnosti za účelom

PoložkaCena
Diskotéky, zábavy200€/akcia
Plesy300€/akcia
Svadby – svadobná hostina 24 hod.250€/akcia
Svadby – každý ďalší deň50€/akcia
Svadby – len za účelom uvítania hostí 100€/akcia
Rodinné oslavy – 24h.100€/akcia
Rodinné oslavy každý ďalší deň50€/akcia
Smútočná hostina50€/akcia
Reklamná akcia do 5 hod.50€
Reklamná akcia nad 5 hod. – za každú ďalšiu hod.10€
Prenájom spoločenskej miestnosti na ihrisku50€ / deň
Prenájom futbalového ihriska – bez osvetlenia ( s rezerváciou)50€ / deň
Prenájom futbalového ihriska – s osvetlením ( s rezerváciou)100€ / deň
Prenájom multifunkčného ihriska – bez osvetlenie ( s rezerváciou)5€ / hod.
Prenájom multifunkčného ihriska – s osvetlením ( s rezerváciou)10€ / hod.

Poznamka: miestne organizácie majú priestory zdarma

Prenájom domu smútku

PoložkaCena
S chladiacim boxom do 3 dní30€
Bez chladiaceho boxu (len na obrad)20€

Prenájom hrobového miesta pre občanov s trvalým pobytom v našej obci

PoložkaCena
Jedno hrob20€/10 rokov
Dvoj hrob40€/10 rokov

Poznamka: Pre občanov s trvalým pobytom mimo našej obce  je sadzba poplatku dvojnásobná.

Povolenie vjazdu motorového vozidla na cintorín pre podnikateľske účely20€ / jednorazovo

Prenájom hnuteľných vecí

PoložkaCena
Malotraktor za každú aj začatú hodinu10€ / hodina
Pož. Auto – Karosa- za každú aj začatú hodinu40€ / hodina

Zapožičanie obecného majetku

Stoličky do 12 ks15€
Stoličky do 20 ks25€
Stoličky do 50 ks35€
stoly do 3 ks15€
stoly do 6 ks30€
stoly do 10 ks50€
pivné súpravy 2 sady10€
pivné súpravy 3 – 4 sady20€
pivné súpravy 5 – 6 sád30€

Poznámka: požičaný nábytok vratiť nepoškodený, inak je náhrada v plnej výške

Kopírovacie služby

PoložkaCena
Tlač čiernobiela – formát A4 – jednostranne0,20€/strana
Tlač čiernobiela – formát A4 – obojstranne0,30€/list
Tlač farebná – formát A4 – jednostranne0,60€/strana
Tlač farebná – formát A4 – obojstranne1€/list
Tlač čiernobiela – formát A3 – jednostranne0,30€/strana
Tlač čiernobiela – formát A3 – obojstranne0,40€/list
Tlač farebná – formát A3 – jednostranne1€/strana
Tlač farebná – formát A3 – obojstranne1,4€/list

Administratívne poplatky

PoložkaCena
Potvrdenia rôzneho druhu5€

Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd do obecnej kanalizácie

Fyzická osoba – paušál je 2,3€ – mesiac 27,6€ / rok
Právnická osoba – za m31,15€