Vitajte na oficiálnej stránke obce Župčany

Obec Župčany

História obce siaha už pred 11. storočie, prvá písomná zmienka je z roku 1248 v latinskej listine.

Župčany už existovali pred 11. storočím, patria k najstarším slovansko-slovenským dedinám, viedla cez ne krajinská cesta od hradu Šariš k obci Svinia smerom na Spiš. Písomná zmienka o tejto ceste je až z roku 1262. V 13. storočí boli Župčany majetkovou súčasťou panstva hradu Šariš a vo vlastníctve uhorských kráľov až do 14. storočia. V 15. a 16. storočí boli ich zemepánmi Šošovci zo Solivaru.

Aktuality

Zvozový kalendár 2023

Správne triedenie odpadu

Adresa a úradné hodiny

                            Obecný Úrad Župčany, Župčany 95, 08001 Prešov                                                                     Starosta obce Mgr. Martin Dlugoš tel. +421 910 684 485                          mail: starosta@zupcany.sk 

Úradne hodiny pre občanov

Pondelok : 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30  
Utorok : 08:00 -12:00   13:00 – 15:30
                                                Streda : 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00                                                          Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok : 8:00 – 12:00

Služby pre občanov

(evidencia poplatkov za odvádzanie odpadových vôd, evidencia poplatkov za hrobové miesta)   Bc. Barbara Matiseková tel. +421 51 771 11 92                                  mail: obec@zupcany.sk

Oddelenie daní a poplatkov

                                            Ľudmila Martonová    tel. +421 903 533 092                             mail: ludmila.martonova@zupcany.sk

Ekonomický úsek,  evidencia obyvateľstva ohlasovňa, evidencia stavieb

                                                Ing. Iveta Lipjancová     tel. +421 903 534 525                                   mail: iveta.lipjancova@zupcany.sk

Evidencia obyvateľstva – ohlasovňa

                                            Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00                                                        Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00

Kancelária  stavebného úradu Fulianka

Telefón : 051/748 19 07 www.fulianka.sk

Pondelok 8:00 – 12:00
Streda 8:00 – 12:00 a 13:30 – 15:30
Piatok 8:00 – 12:00

Územný plán obce

Aktuality z Facebooku