Preskočiť na obsah

Čo do obecnej kanalizácie nepatrí

Riešenie problémov s upchatou a poškodenou kanalizáciou je nepríjemné a taktiež finančne náročné. Čo teda nepatrí do kuchynského drezu, umývadla alebo do toalety?

Použité jedlé oleje a tuky

Použité jedlé oleje a tuky patria do hnedej smetnej nádoby, nachádzajúcej sa vedľa Kultúrneho domu. Pokyny k likvidácii tohto odpadu nájdete tu, alebo priamo na smetnej nádobe. Nahromadený stuhnutý tuk vytvára nános na vnútornej strane potrubia a ľahko ho upchá.

Lieky a chemikálie

Lieky a rôzne chemikálie vypustené do kanalizácie predstavujú riziko následnej kontaminácie vody a pôdy týmito látkami, čistiarne odpadových vôd ich totižto nedokážu zneškodniť. Lieky, kvapky a sirupy po dátume expirácie je potrebné odovzdať na likvidáciu do akejkoľvek lekárne.

Detské jednorazové plienky, vlhčené utierky a hygienické vložky

Tento druh odpadu je ťažko rozložiteľný, pri kontakte s vodou navyše zväčšuje svoj objem, takže ľahko dochádza k upchatiu potrubia. Plienky, vlhčené utierky a hygienické vložky patria do komunálneho zmesového odpadu.

Jedlo

Nadbytočné jedlo spláchnuté toaletou do kanalizácie prispieva k šíreniu zápachu a je lákadlom pre hlodavce, ktoré sa môžu následne premnožiť. Pokazené alebo nadbytočné jedlo je vhodné zabaliť do igelitového vrecka a vhodiť do komunálneho zmesového odpadu, niektoré potraviny je vhodné umiestniť do domáceho kompostoviska medzi bio-odpad. O tom ako správne kompostovať sa dozviete tu.

Záhradný odpad

Pokosená tráva, seno, slama, hnojovica … Záhradný odpad patrí na domáce kompostovisko, konáre je možné v našej obci odovzdať v určenom čase na zbernom mieste na ploche pri cintoríne. Viac informácií získate tu.

Stavebný a nerozpustný odpad

Piesok, kamene, kovový odpad, guma, textil, PET fľaše a obaly…