Preskočiť na obsah

Objemný odpad, kovový a drevný odpad

Obec Župčany poskytuje obyvateľom niekoľkokrát ročne taktiež zber objemného odpadu, kovového a drevného odpadu do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú po určitú dobu pristavené na konkrétnych stanovištiach v rôznych častiach obce.

Pre ilustráciu prikladáme spôsob informovania občanov o predošlom zbere objemného odpadu.

Zber drevného odpadu prebiehal v termíne 6.2. – 12.2.2024.

O tom kedy a kde sa tieto zbery budú vykonávať, sú obyvatelia priebežne vopred informovaní.

Ostatný odpad a objemný odpad ktorý chcete vyviezť mimo obdobia, kedy sú v obci organizovane umiestnené veľkoobjemové kontajnery, je potrebné odovzdať na zberných dvoroch. Vývoz takéhoto odpadu si občan musí zabezpečiť sám a na vlastné náklady.