Preskočiť na obsah

Ako správne triediť odpad

Obec Župčany je už zopár rokov zapojená do zberu triedeného komunálneho odpadu. Ročne sa vyzbiera viac než 70 000 kg plastov, nápojových kartónov, kovov, skla a papiera. Ako však môžete vidieť na certifikátoch o triedenom zbere, trend triedenia odpadov má u nás momentálne klesajúcu tendenciu. Je načase to zmeniť.

V spolupráci so spoločnosťou NATUR-PACK vám prinášame zaujímavé informácie a videá, ktoré Vám v domácnosti uľahčia spôsob nakladania so vzniknutým odpadom.