Preskočiť na obsah

Koncepcia nulového odpadu – „Zero Waste“

V súčasnosti je veľmi populárna koncepcia nulového odpadu, tzv. „ Zero Waste“. Táto koncepcia je zameraná na maximálne možné zníženie produkcie odpadu v domácnosti. Ide o snahu znížiť nadmerné používanie plastových obalov – najmä jednorazových (igelitové vrecká, nevratné PET obaly…), zamedziť plytvaniu s jedlom a oblečením, využívať kompostovanie, nevyhadzovať ale opravovať pokazené veci, namiesto zbytočnej kúpy ďalšej veci si ich vymieňať alebo požičiavať atď. Viac o tomto spôsobe nakladania s odpadom sa dozviete na stránke www.nulaodpadu.sk, ktorú vytvorilo OZ Priatelia Zeme. Zero Waste“ problematike sa taktiež venuje spoločnosť NATUR-PACK.

Medzinárodný deň nulového odpadu (International Day of Zero Waste)  je stanovený na dátum 30. marca.  

V Prešove a okolitých mestách sa nachádza viacero bezobalových obchodov, informácie o niektorých z nich nájdete na nasledujúcich obrázkoch a vo videu z bezobalového obchodu v Prešove.

Zdroj zoznamu bezobalových obchodov: 75 bezobalových obchodov na Slovensku | Aktuality.sk