Preskočiť na obsah

Smetné nádoby a vrecia na odpad

Do čoho je možné zbierať a následne skladovať odpad, kým bude vyvezený?

  • SMETNÉ NÁDOBY

Nádoby na komunálny odpad je možné si za zvýhodnenú cenu zakúpiť na Obecnom úrade. Cena čiernej nádoby na zmesový odpad je stabilná a občanom našej obce je ponúkaná za poplatok 10 €. Ceny ostatných nádob na triedený odpad sa menia v závislosti od aktuálnej nákupnej ceny.

Čierna smetná nádoba na komunálny zmesový odpad.
Žltá smetná nádoba na plasty, nápojové kartóny a kov.
Zelená smetná nádoba na sklo.
Modrá smetná nádoba na papier a kartón.

V prípade, že pri manipulácii so smetnou nádobou počas vývozu odpadu dôjde k jej poškodeniu, je nutné do 24 hodín kontaktovať dispečing spoločnosti KOSIT a.s. na telefónnom čísle 0800 156 748 a upovedomiť ich o tejto skutočnosti, aby následne došlo k výmene poškodenej nádoby.

  • VRECIA URČENÉ NA TRIEDENÝ KOMUNÁLNY ODPAD

Nie je nutné vlastniť farebne odlíšené smetné nádoby na plasty, sklo a papier, postačia vrecia špeciálne určené na zber triedeného odpadu.

Špeciálne vrecia na triedený komunálny odpad si obyvatelia našej obce môžu BEZPLATNE vyzdvihnúť na Obecnom úrade.
Ak Vám veľkosť čiernej smetnej nádoby na komunálny zmesový odpad nepostačuje, môžete si na Obecnom úrade zakúpiť vrecia špeciálne určené na nadbytočný komunálny zmesový odpad v cene 3 € za kus (v cene je vrece, zber a odvoz odpadu z vriec, zneškodnenie odpadu).

V blízkej dobe budú spoločnosťou KOSIT a.s. vyvezené iba tieto vrecia špeciálne určené na komunálny zmesový odpad označené logom tejto spoločnosti a čierne smetné nádoby označené čiarovým kódom.