Preskočiť na obsah

Osvedčovanie podpisov na listinách

K vybaveniu potrebujete:
– platný občiansky preukaz, povolenie na pobyt pre cudzincov,
– platný cestovný doklad SR, ak nemáte občiansky preukaz,
– listinu na ktorej je potrebné osvedčiť podpis.

Poplatok:    
2,00 € za každý podpis 

Lehota na vybavenie:
na počkanie

Upozornenie:
Obec Župčany nevykonáva osvedčenie podpisov na listinách: 

  • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
  • ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku,
  • fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu,
  • osvedčovanie podpisu mimo budovy Obecného úradu v Župčanoch sa vykonáva po dohode so zodpovedným pracovníkom.

Zákonná úprava:
Zákon NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov