Preskočiť na obsah

VZN č. 4/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Župčany