Preskočiť na obsah

VZN č.1-2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach