Preskočiť na obsah

VZN č. 1 2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady