Preskočiť na obsah

VZN č.1/2019 o nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi