Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Župčany č.3/2023, ktorým sa zrušuje všeobecné záväzné nariadenie obce Župčany č. 2/2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce