Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Župčany č. 2/2024 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Župčany