Preskočiť na obsah

Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce