Návrh záverečného účtu obce  Župčany

Zverejnené
9. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
9. mája 2023 − 7. júna 2023
Kategória

za rok 2022

Prílohy