Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach.

Zverejnené
9. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
9. mája 2023 − 23. mája 2023
Kategória

Prílohy