Preskočiť na obsah

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Župčany o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce