Preskočiť na obsah

NÁVRH: Všeobecne záväzné nariadenie č. …/2023 o miestnom poplatku za rozvoj