Preskočiť na obsah

Pokyny pre organizátorov volebnej kampane 2023

Zverejnené 8.8.2023.

Obec Župčany v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 30. 9. 2023 informuje organizátorov volebnej kampane politických strán, aby si splnili tieto povinnosti spojené s ich realizáciou:

V prípade, že sa aktivita v rámci volebnej kampane má konať na verejnom priestranstve bežne prístupnom pre podobné aktivity (obecný park, ihriská a pod.), je potrebné vopred zistiť, či je konkrétny priestor v plánovanom termíne voľný. Tieto informácie poskytuje obecný úrad na tel. čísle  051/7711192

Ak sa má aktivita volebnej kampane uskutočniť formou verejného vystúpenia politických strán, je potrebné obci Župčany doručiť Oznámenie o konaní zhromaždenia občanov, v súlade so zákonom č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov. Oznámenie je potrebné podať minimálne 5 dní pred konaním zhromaždenia. Tlačivo je prístupné na web stránke obce v časti – Podateľňa tlačív – Všeobecné tlačivá.

V prípade, že je aktivita volebnej kampane spojená so sprievodným kultúrnym programom, je potrebné obci Župčany doručiť aj Oznámenie zámeru usporiadať verejné kultúrne podujatie na území obce Župčany, v súlade so zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov. Oznámenie je potrebné podať minimálne 7 dní pred konaním podujatia. Tlačivo je prístupné na web stránke obce v časti – Podateľňa tlačív – Všeobecné tlačivá.

V prípade, že si zhromaždenie, resp. kultúrne podujatie, vyžaduje postaviť pódium, prípadne iným spôsobom zabrať verejný priestor, je potrebné podať aj Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, resp. na osobitné užívanie (záber) verejného priestranstva. Žiadosť je potrebné podať minimálne 14 dní pred požadovaným dátumom užívania priestranstva. Tlačivo je prístupné na web stránke obce v časti – Podateľňa tlačív – Všeobecné tlačivá.

V prípade, že ide len o kontaktné stretnutie (prezentáciu) politických strán bez zhromaždenia občanov a bez kultúrneho programu, je potrebné v prípade záberu verejného priestranstva počas takejto akcie podať len Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, resp. na osobitné užívanie (záber) verejného priestranstva. Žiadosť je potrebné podať minimálne 14 dní pred požadovaným dátumom užívania priestranstva. Tlačivo je prístupné na web stránke obce v časti – Podateľňa tlačív – Všeobecné tlačivá.

Oznámenie zámeru usporiadať verejné kultúrne podujatie, resp. Oznámenie o zvolaní zhromaždenia občanov je potrebné podať na Obecnom úrade aj v prípade, že sa aktivita volebnej kampane uskutoční v interiéroch zariadení na to určených.

Všetky žiadosti a oznámenia je možné podať na obecnom úrade v Župčanoch.