Preskočiť na obsah

OZNAM o komunálnom odpade

Zverejnené 7.3.2024.

Pripravili sme pre Vás množstvo doplňujúcich informácií o správnom spôsobe nakladania s odpadom, informácie o verejnej kanalizácii a správnom spôsobe likvidácie odpadových vôd zo žúmp.

Informácie nájdete v sekcii Odpadové hospodárstvo.