Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu