Župčianský projekt- Kvetinová cesta

Cieľom nášho projektu je vytvoriť kvetinovú cestu v obecnom parku v Župčanoch. Tento park je dominantou obce, rastú tu desiatky drevín rôzneho druhu a veku. Nachádza sa tu aj desiatka pníkov, ktoré ostali po vyrúbaní stromov. S podporou Raiffeisen banky by sme chceli rozmerným pníkom po vyrúbaných stromoch dať možnosť opäť okrášliť park a výsadbou kvetín priamo do pníkov aj mimo nich, a tak prispieť k budovaniu oku lahodiacich prírodných zákutí. Financie by sme použili na zakúpenie sadeníc kvetín, byliniek, substrátu, pracovných pomôcok a na výrobu a osadenie informačných tabuliek.