Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Župčanoch