Zápisnica a závery z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva 10.12.2020