Zápis detí do materskej školy “ Detský sen“ v školskom roku 2020/2021


Vážení rodičia !
Oznamujeme Vám, že zápis do MŠ bude prebiehať od 30.04.2020 do 31.05.2020 elektronickou formou bez prítomností rodičov a detí. 
Elektronickú prihlášku nájdete na webovej stránke MŠ v sekcii administratíva- elektronická prihláška.
                 
Ak si nebudete vedieť s niečim poradiť, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom emailu : mszupcany54@gmail.com 
Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:  Stiahnúť