ZÁKAZ VYPAĽOVANIA TRÁVY !

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy.

Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakázané.

Za porušenie tohto zákazu môže byť právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom uložená sankcia až do výšky 16 596 € a fyzickým osobám až do výšky 331 €.

Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie!
Ak začne horieť napríklad tráva okolo ohniska a ste dostatočne pripravení, väčšinou sa požiar dá v zárodku uhasiť.
Ak nie, okamžite volajte hasičov! Tel.číslo 150 alebo 112.