VZN č 2-2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach