Výzva na predloženie ponuky – „Úprava okolia obecného úradu v obci Župčany“

Obec Župčany vyhlásila dňa 20.9.2019 výzvu na predkladanie ponuk pre projekt s názvom: „Úprava okolia obecného úradu v obci Župčany“

Podrobnejšie informácie tu