Vývoz – papier 21.11.2020, namiesto pôvodne plánovaného 18.11.2020.