VSD – oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

  1. január 2021 od 08:00 h do 15:50 h
  2. január 2021 od 08:00 h do 15:50 h

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Župčany, z TS4 – celá IBV Dlhé, z TS5 – celá IBV Ecomax, z TS6 a TS7 – celá IBV Vysoká, z TS10 – celá IBV Paločajka