Verejné obstarávanie

Profil zadávateľa

Obec Župčany je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Župčany 95
08001 Župčany
zastúpené: Mgr. Martin Dlugoš – starosta obce
IČO: 00328073
DIČ: 2020548255

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Župčany v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Župčany, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk.

Nadlimitné zákazky

DruhNázov zmluvyNázovKategória zákazkyDátum zverejneniaVeľkosť
Stiahnuť

Podlimitné zákazky

DruhNázov zmluvyNázovKategória zákazkyDátum zverejneniaVeľkosť
Stiahnuť

Zákazky s nízkou hodnotou podľa §117

DruhNázov zmluvyNázovKategória zákazkyDátum aktualizácieVeľkosť

pdf
Priloha 7 Vyzva Na Predloženie Ponuky (ZsNH) 10/03/2020 13:51388.7k

doc
Príloha č 1 Identifikačné údaje Uchádzača 10/03/2020 13:5144.5k

docx
Príloha č 2 Návrh Na Plnenie Kritéria 10/03/2020 13:5124.7k

doc
Príloha č 3 Návrh Zmluvy O Dielo 10/03/2020 13:51119k

xlsx
Príloha č 4 Výkaz Výmer 10/03/2020 13:5138.6k

docx
Príloha č 5 ČV Sumar 10/03/2020 13:5123.5k

PDF
Príloha č 6 PD 10/03/2020 13:511.9M
Stiahnuť