Verejné obstarávanie

Profil zadávateľa

Obec Župčany je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Župčany 95
08001 Župčany
zastúpené: Mgr. Martin Dlugoš – starosta obce
IČO: 00328073
DIČ: 2020548255

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Župčany v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Župčany, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk.

Nadlimitné zákazky

DruhNázov zmluvyNázovKategória zákazkyDátum zverejneniaVeľkosť
Stiahnuť

Podlimitné zákazky

DruhNázov zmluvyNázovKategória zákazkyDátum zverejneniaVeľkosť
Stiahnuť

Zákazky s nízkou hodnotou podľa §117

DruhNázov zmluvyNázovKategória zákazkyDátum aktualizácieVeľkosť

pdf
1 Tech Správa 23/09/2019 13:58207.3k

pdf
2 Navrh 23/09/2019 13:58214.1k

pdf
3 Graf Navrh 23/09/2019 13:58432.1k

pdf
4 Vytycovaci Vykres 23/09/2019 13:58133.5k

pdf
05 Výzva Na Predkladanie Ponuky 23/09/2019 13:58638.3k

pdf
5 Osadzovaci Vykres 23/09/2019 13:58138.2k

doc
Príloha č 1 – Identifikačné údaje Uchádzača 23/09/2019 13:5873k

docx
Príloha č 2 Návrh Na Plnenie Kritéria 23/09/2019 13:5855.4k

doc
Príloha č 3 Návrh Zmluvy O Dielo 23/09/2019 13:58124k

xlsx
Príloha č 4 Vykaz Vymer Zupcany 1 Etapa 23/09/2019 13:5831.5k

docx
Príloha č 5 ČV O Pravdivosti a úplnosti 23/09/2019 13:5853.8k

docx
Príloha č 6 ČV O Neuložení Zákazu 23/09/2019 13:5852.4k

docx
Príloha č 7 ČV Ku Konfliktu Záujmov 23/09/2019 13:5853.7k

pdf
Zoznam Priloh 23/09/2019 13:5854.2k
Stiahnuť