Územný plán obce

Zverejnený na pripomienkovanie v období 2015


Zmeny a doplnky územného plánu

Zverejnený na pripomienkovanie v období