Úradná tabuľa

DruhNázovDátum zveseniaDátum poslednej zmenyVeľkosť

pdf
Informácia COOP Jednota Župčany 31.3.201930/01/2019 18:25164.4k

pdf
Informácia O Stave Nedoplatkov Na Miestnych Daniach a Poplatkoch K 31-12-2019 09/01/2020 11:5267.3k

pdf
Návrh Záverečný účet Obce Za Rok 2018 22/05/2019 9:403.7M

pdf
Návrh VZN Na Rok 2020 27/11/2019 22:01280.6k

pdf
Návrh Viacročný Rozpočet 2020 2022 26/11/2019 15:22461.1k

pdf
Návrh Rozpočtu Obce Na Rok 2020 21/11/2019 12:18884.2k

pdf
Oprava Chyby V Písaní V Rozhodnutia O Umiestení IBV Župčany 23.3.201907/03/2019 21:16410.4k

pdf
Oznam Dane 27.1.201922/01/2019 9:06106.6k

pdf
Oznamenie O Drazbe 15/08/2019 9:46423.2k

pdf
Rozpočet Obce Na Rok 2020 16/12/2019 19:32858.4k

pdf
Separovaný Zber Oznam 27.1.201922/01/2019 9:39125k

pdf
Upovedomenie Areal LINAK Práškovacia Linka 06/08/2019 9:42455k

pdf
VZN 3 2019 O Miestnych Daniach a O Miestnom Poplatku Za Komunálne Odpady 16/12/2019 19:321023.9k

pdf
VZN č 2-2019 O Výške Príspevkov Na čiastočnú úhradu Výdavkov V školách a školských Zariadeniach 08/07/2019 22:46426.1k

pdf
Verejná Vyhláška Rekonštrukcia Miestnych Komunikácii Vydanie Stavebného Povolenia 26/06/2019 17:26862.7k

pdf
Verejná Vyhláška Odbor Výstavby a Bytovej Politiky 10/09/2019 17:31661k

pdf
Verejná Vyhláška Rekonštrukcia Miestnych Komunikácii 30/05/2019 9:391.4M

pdf
Verejná Vyhláška Začatie územného Konania IBV 4RD Kapustníky 19/06/2019 17:441.5M

pdf
Verejná Vyhláška Vodoprávne Konanie Prerušenie 06/08/2019 9:45232k

pdf
Viacročný Rozpočet 2020 2022 16/12/2019 19:32443.9k

pdf
Začatie Konania Na Výrub Drevín 2 24.10.201918/10/2019 10:33196.3k

pdf
Začatie Konania Na Výrub Drevín 17.3.201905/03/2019 21:43209.6k

pdf
Zverejnenie Emailovej Adresy Na Doručenie Oznámenia O Delegovaní člena a Náhradníka Do Miestnej Okrskovej Volebnej Komisie 30/01/2019 18:05141k

pdf
Zákon č 5822004 Zz O Miestnych Daniach a Miestnom Poplatku Za Komunálne Odpady a Drobné Stavebné Odpady V Znení Neskorších Predpisov 09/01/2020 11:5263.9k

pdf
Ibv Rozhodnutie Za Zahradami Župčany 23.3.201907/03/2019 21:161.5M
Stiahnuť