Projekty EÚ

  • 06/2018 Šírenie prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom zriadenia cezhraničných centier kultúry a dedinskej tradície  v Rude Róžanieckej a v Župčanoch

Zobraziť celý projekt