Príprava na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sa začala…