Oznámenie VSD – prerušenie distribúcie elektriny v uvedených lokalitách