Oznam – zmena úradných hodín na OcÚ Župčany

Pondelok : 8.00 – 12.00 hod. 13.00 -15.00
Streda : 8.00 – 12.00 hod. 13.00 -16.00
Piatok : 8.00 – 12.00 hod.