Oznam – pozvánka na prijímacie talentové skúšky

Základná umelecká škola Veľký Šariš elokované pracovisko Župčany, Vás pozýva na prijímacie talentové skúšky do tanečného odboru, hudobného odboru a Detského folklórneho súboru Záborček, každý deň od 7. septembra do 10 septembra, v čase od 14:00 do 17:00, v priestoroch starej fary.