Oznam – obecná knižnica

Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla…
Obecná knižnica ktorá sa nachádza pri farskom úrade v Župčanoch je otvorená každý pondelok v čase od 15.00 do17.00 hodiny