Obec Župčany oznamuje, že testovanie na Covid 19 sa uskutoční 5.4.2021 t.j. Pondelok na Futbalovom ihrisku v Župčanoch od 7:00 hod. do 10:00 hod. pre občanov obce Župčany s trvalým pobytom. Od 10:00 do 11:45 pre ostatných bez trvalého pobytu.