Mimoriadne oznamy farského úradu

– kostol pre karanténne opatrenia musí ostať zatvorený do odvolania,      nie je možná väčšia koncentrácia veriacich;

– verejné bohoslužby a farské stretnutia sa nesmú konať z rozhodnutia    Úradu verejného zdravotníctva;

– krst, sobáš a pohrebné obrady môžu byť vykonávané s tým, že účasť   veriacich je obmedzená iba na bezprostrednú rodinu;

– spoveď doma je obmedzená len na nevyhnutné prípady pre vážne   chorých v ohrození života po telefonickom rozhovore s tými, ktorí ho   opatrujú, mobil: 0908 975 058 – farár Ján Petro

– termíny sv. prijímania a birmovania budú dohodnuté na stretnutí s   rodičmi prvoprijímajúcich detí a s birmovancami po skončení   mimoriadnych opatrení a dovolení uskutočňovať verejné bohoslužby   a  farské stretnutia;

– na internetových stránkach obce nájdete modlitby pre rodinu na   veľkonočné sviatky a požehnanie veľkonočného jedla;

– je to neľahké obdobie pre nás všetkých, že nemôžeme byť so svojimi blízkymi spolu na Veľkú noc, a aj pre Cirkev, ktorá nevzniká cez televíziu a internet, ale modlitbou a spoločným stretávaním;  v tejto výnimočnej situácii buďme trpezliví, zodpovední a disciplinovaní; naša služba blížnemu je teraz paradoxne to, že sa musíme (dúfam, že len na krátky čas) izolovať, aby sme jeden druhému nepriniesli nákazu, hoci nám to byť spolu chýba a je to psychicky náročné a bolestné;

– modlime sa všetkých, ktorí nákaze podľahli a zomreli; za tých, ktorí   trpia touto chorobou a za lekárov a zdravotníkov, aby sa z   obetavosťou a zo všetkých svojich síl a možností o nich dokázali   starať.

  Milosrdenstvo a moc Zmŕtvychvstalého Krista nech Vás sprevádza   počas veľkonočných sviatkov!